​طی حکمی از سوی مهندس قدرت الله صادقی(سرپرست معاونت مدير امور فنی_زمین شناسی گسترشی)؛

مهندس افشین صالحی کاهکش به عنوان سرپرست خدمات مکانیزه و پشتیبانی فنی زمین شناسی گسترشی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منصوب شد

تاریخ انتشار : 1401/3/6 06:42

پیام اقتصاد آنلاین :  مهندس  افشین صالحی کاهکش با 28 سال سابقه کار در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و اداره زمین شناسی گسترشی مناطق نفت خیز جنوب که سمت‌های مراقب دستگاه بهره برداری، زمین شناس۲، زمین شناس یک، زمین شناس ارشد ، سرپرست پروژه و همچنین رئیس کارگروه مغزه زمین شناسی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب را در کارنامه دارد.

معاونت زمين‌شناسي مناطق نفتخيز جنوب شامل سه اداره عمليات زمين‌شناسي، مطالعات‌ زمين‌شناسي و زمين‌شناسي بنياني و سه واحد امور مكانيزه ، نقشه‌كشي و برجسته‌نگاري و امور اداري و خدمات مي‌باشد.

اين معاونت در قلمرو وسيعي از جنوب غرب كشور فعاليت دارد.


آخرین خبرها